Vedligeholdelsesguide

Ejerforeningen Skonnerten, Sønderborg

Regler for ind- og udvendig vedligeholdelse

Version 4, juni 2019

 

Hvilken vedligeholdelsespligt i lejligheden har du som ejer?

Som ejer har du som udgangspunkt pligt til at vedligeholde din lejlighed. Det vil sige inden for dens afgrænsning af vægge til det fri eller til nabolejligheder. Det betyder, at du står for vedligeholdelse og fornyelse af gulve, vægge, træværk i lejligheden, skabe og alt andet inventar.

Ligeledes skal du vedligeholde de indvendige side af vinduer og terrassedøre. Med hensyn til indgangsdøren skal du vedligeholde den indvendige side, mens ejerforeningen står for den udvendige side, herunder låsesystem og dørliste.

Ejeren er også ansvarlige for at renholde altanens tagrende.

Vedligeholdelse af træværk på altanerne, træværk ved trapperne samt terrassehegn påhviler den enkelte ejer. Til træværket anbefales træmaling: Flügger RAL 7015 Woodtex 04. Træværket skal til enhver tid fremstå velplejet.

Der er tilladt at opsætte markise, der skal holdes inden for længden af altanen. Farven skal enten være Off-white som de oprindelige sejl eller lys-grå. 

I forhold til rør og faldstamme i lejligheden har du ansvaret for de vandrette rør. Det er alle rør, der går ud fra de lodrette rør stigsstrenge, (der leverer vand til køkken, bad og radiatorer), og de rør, der går fra afløb og toilet til faldstammen (afløbsinstallationer). Du har også ansvar for lejlighedens radiatorer incl. radiatorventiler.

For at sikre og minimere den enkelte ejers økonomiske forpligtigelse har Ejerforeningen tegnet en fælles bygningsforsikring, der eksempelvis dækker skjulte rørskader.

Stoppet køkkenvask afhjælpes i første omgang af ejeren. Stoppet toilet forsøges ligeledes afhjulpet af ejeren, såfremt det ikke lykkedes, kan ejeren i begge tilfælde på ejerforeningens vegne kontakte firmaet Frank Thomsen på tlf. 7877 7275.

Som ejer er du også forpligtet til den indvendige vedligeholdelse af andre lokaler, som med særskilt brugsret er knyttet til din bolig. Det kan f.eks. være redskabsrum.

 

Trappevask og renholdelse af vinduer

Renholdelse af vinduer påhviler dig som ejer. Beboere i treetages bygningen skal endvidere selv renholde opgang, elevator og vinduer. Hver opgangs beboere aftaler derfor en trappevaskordning, hvor lejlighederne til højre vasker trappen i lige måneder, og lejlighederne til venstre i ulige måneder.

 

Hvilken vedligeholdelsespligt har ejerforeningen?

Det er ejerforeningen, der har vedligeholdelsespligten for selve ejendommen og fællesområder. Med hensyn til vedligeholdelse af fællesområder og øvrige fælles faciliteter afholder ejerforeningen årligt en arbejdsdag, som alle ejere forventes at deltage i. Arbejdsdagen afholdes som udgangspunkt en lørdag i maj. Såfremt en ejer er forhindret, skal der kompenseres enten i form af præsteret arbejde en anden dag, eller i form af et økonomisk bidrag. Bidragets størrelse vedtages af bestyrelsen.

Det er også ejerforeningen der har ansvaret for planlagt udskiftning af vinduer, terrassedøre og indgangsdøre. Ikke planlagt udskiftning af vinduer og døre, f.eks. på grund af forvoldt skade, er ejerens ansvar.

Ligeledes har ejerforeningen ansvaret for fornøden service på fælles tekniske installationer som f.eks. ventilationsanlæg, lovpligtige elevatoreftersyn, eftersyn af evt. brandudstyr mv.

Med hensyn til rør i lejligheden er det ejerforeningen, der har ansvaret for de lodrette rør. Det vil sige vedligeholdelse og fornyelse af alle stigsstrenge og faldstammer frem til de individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder.

Ejerforeningen har udover vedligeholdelse af de grønne områder også ansvaret for snerydning. Beboerne er meget velkomne til at hjælpe med at rydde sne uden for de tidspunkter, hvor ejerforeningen har aftalt rydning med entreprenøren, ex.vis i weekender.

 

Forsikringsskader

Forsikringsskader, der kræver såvel ind- som udvendig reparation og/eller udskiftning iværksættes først efter aftale med ejerforeningen. Ejeren har dog pligt til straks at iværksætte handlinger, der minimerer skadens omfang.

Ejerforeningens bygningsforsikring indeholder dækning af glas og kummeskader. Vandindtrængning ved taget med skader i lejligheden dækkes alene af den fælles forsikring ved stormskader.

 

Bestyrelsen