Husregler

Ejerforeningen

Skonnerten 

Revideret udgave Sønderborg, december 2020

Indholdsfortegnelse: 

1: Bestyrelse og administration

2: Introduktion

3: Udleje og fremleje

4: Forsikringer

5: Opgange

6: Vedligeholdelse

7: Affaldsrum

8: Fællesarealer

9: Parkering

10: Nabostøj

10:Praktiske oplysninger

 

 

1. Medlemmer af bestyrelsen for Ejerforeningen Skonnerten.

 

Formand Ingrid Fabricius

Galeasen 1, st. tv

Telefon nr. 61718540

Mailadr.: ingrid@ingrid.dk

Ansvarlig for:

Murer og udadvendte kontakter

 

Næstformand Dennis Bruun Eriksen

Galeasen 7, 1.

Telefon nr. 24858360

Mailadr.: dennis.b.eriksen@gmail.com

 

Ansvarlig for:

Gartner, blikkenslager og TV

 

Best. medlem Boris Henriksen

Galeassen 1, 1. th.

Telefon nr. 4017 2930

Mailadr.: bh@dimaps.com

Ansvarlig for:

Økonomi, El- og ventilation og nøglesystem

 

 

Best. medlem Hans Andresen

Galeasen 5, st.

Telefon nr. 5361 9661

Mailadr.: lundvej2020@gmail.com

Ansvarlig for:

Tømrer, elevator, affaldshåndtering og kloak 

 

Sekretær Shila Siemsen

Skonnerten 2, st. th

Telefon nr. 4086 8440

Mailadr.: shila@danfoss.com

Ansvarlig for:

Sekretæropgaver og hjemmeside m.v.

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foreningens administrator Boris Henriksen

Galeasen 1, 1. th.

Telefon nr. 4017 2930

Mailadr.: bh@dimaps.com 

 

2. Introduktion 

Velkommen til Galeasen og Skonnerten, som er et etagebyggeri, fordelt på 30 ejerlejligheder. Beliggenheden er fantastisk på alle områder, og vi håber, du vil blive glad for at bo her.

Det tætte samvær og fællesskab betyder at man må tage hensyn til hinanden og acceptere at følge vedtægterne, denne fællesinformation og de af bestyrelsen udstukne retningslinjer.

Som sagt er vi tæt på hinanden, og fællesskabet bør fungere på trods af eventuelle forskellige tolerancetærskler. Vi vil med denne information orientere om nogle ordensregler, som alle bedes overholde, da det i sidste ende bliver til glæde for alle.

 

3. Udleje og fremleje

Lejlighederne skal anvendes til bolig.

Anvendelse af lejligheden til erhvervsmæssig virksomhed er ikke tilladt uden bestyrelsens godkendelse.

Udleje af et værelse/flere værelser ud på dag-til-dag basis gennem et bureau (airbnb eksempelvis) sidestilles med erhvervsmæssig virksomhed, og er derfor ikke tilladt uden bestyrelsens godkendelse.

 

4. Forsikringer 

Foreningen har tegnet en forsikring i Sønderjysk Forsikring, policenr. 760966, for hele beboelsen, men dette er kun en ejendomsforsikring, så den enkelte beboer må selv sørge for al anden forsikring. Det skal dog nævnes, at den fælles forsikring dækker glas og kummer og keramiske plader(komfur).

Udvendige skader anmeldes til bestyrelsen. 

 

5. Opgange i den treetages bygning 

Beboerne i treetages bygningen skal selv renholde opgang/elevator og vindue. Hver opgangs beboer har derfor aftalt en trappevaskordning, hvor lejlighederne til højre vasker trappe i lige måneder og lejlighederne til venstre i ulige måneder.

Desuden deles lejlighederne i den treetages bygning om udgifterne til vask af de fælles vinduer i opgangen.

Husk at hver opgang er et fællesareal, som alle ejer en andel af, og at alle derfor skal deltage i betaling af reparation og vedligeholdelse.

  

6. Vedligeholdelse

Al Vedligeholdelse se vedligeholdelsesguiden

 

7. Affaldsrum 

Bestyrelsen opfordrer alle til at holde det rent og pænt, så vi på denne måde kan medvirke til at undgå rotteplage. 

De vigtigste punkter:

  1. Affald skal altid være i lukkede poser.
  2. Aviser og blade i genbrugs container
  3. Tomme flasker og glas i flaskecontainer
  4. Pap og karton i genbrugscontainer
  5. Metal (dåser m.m.) i genbrugscontainer
  6. Ved storskrald henvises til de kommunale affaldspladser.

Husk kun rengjort emballage

 

8. Fællesarealer 

Foreningen betaler for græsslåning og rengøring af området. Der en kun aftalt en nødtørftig renholdelse for at begrænse udgiften. Denne ordning forudsætter, at alle beboere hjælper til ved selv at samle papir, øldåser el. lignende op.

Vi har en minimal vintervedligeholdelse, det betyder, at der er ikke sker snerydning og saltning i weekenden og på helligdagene. Der står der salt og sneskrabere i postrummene, der kan bruges om aftenen, i weekenden og på helligdage.

For at vedligeholde fælles arealer og bygninger afholder ejerforeningen årligt en arbejdsdag, som alle forventes at deltage i. Arbejdsdagen ligger i maj. Såfremt en ejer er forhindret, skal der kompenseres enten i form af præsteret arbejde en anden dag efter aftale med formanden, eller i form af det på generalforsamlingen vedtagne økonomiske bidrag for tiden 750 kr. 

Ved kørsel med køretøjer over 3,5 tons skal området reetableres efter behov af den, der har foranlediget kørslen.

 

9. Parkering 

Beboerne bedes benytte den til lejligheden tilhørende P-plads.

Der må ikke hensættes eller parkeres biler udenfor parkeringsarealerne, således heller ikke på gangarealerne belagt med cementsten. Af- og pålæsning er selvfølgelig tilladt.

Der må heller ikke langtidsparkeres campingvogne, trailer o.l. Der henvises i den forbindelse til foreningens fællesareal ved garagepladsen.

Cykler anbringes i eget skur eller cykelstativ.

 

10. Vis hensyn 

Vis hensyn og tænk på dine naboer, når du hører musik, ser tv, har husdyr eller lignende. Vi bor tæt på hinanden, og det er vi alle sammen nødt til at tage hensyn til

 

10. Praktiske oplysninger 

Treetages bygningen har systemnøgler og ved evt. anskaffelse af nye nøgler kontaktes bestyrelsen.

Området er tilknyttet Telia Stofa TV og Stofanet: Kundeservice: tlf. 8830 3020. Skift af TV kanaler, flytning m.v. skal ske til DOA: tlf. 7345 6488.

Parabol er ikke tilladt.

Foreningen afholder årligt en sommerfest, der ligger i forbindelse med arbejdsdagen.

Bestyrelsen gør opmærksom på at denne information er et supplement til vedtægterne, og vi håber du vil få glæde af den.

Vi vil også benytte lejligheden til at fortælle dig, at du altid har mulighed for at kontakte bestyrelsesmedlemmerne, som vil hjælpe dig i det omfang, som er muligt.

 

Vi byder dig endnu engang VELKOMMEN og ønsker dig held og lykke med din nye bolig.